Hoe is de privacy door Raymedy geregeld?

colorbar
Zie de AVG mededeling op onze website. Jouw gegevens en die van je familieleden zijn met je wachtwoord beveiligd. Uitsluitend wanneer je je metingen naar je therapeut stuurt, dan kan deze ze inzien. De therapeut voldoet aan de privacy eisen van de beroepsvereniging waarbij deze is aangesloten. Zo’n lidmaatschap is een vereiste dat wij aan alle therapeuten stellen. Raymedy verkoopt geen persoonlijke gegevens en geeft hierin niemand inzage. Uitsluitend onze systeembeheerder heeft hiertoe toegang. Onze provider voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van beveiliging. In de toekomst willen we wel meetgegevens gaan analyseren om daarmee onze kennis te vergroten en met de aangesloten therapeuten te delen.  We zullen daartoe uitsluitend volledig geanonimiseerde gegevens gebruiken.