Disclaimer & Cookies

Disclaimer:

Op het gebruik van deze website www.raymedy.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Raymedy International BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat Raymedy Int. BV niet in voor de volledigheid,  juistheid of actualiteit van de informatie. De  informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als gezondheidsadvies of medisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden verleend. Raymedy International BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden  en ontvangen van informatie van de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Raymedy International BV en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Raymedy International BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails ( tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonde encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Raymedy International BV te corresponderen aanvaardt u dat risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Raymedy International BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Raymedy International BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites door derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Allepublicaties en uitingen van Raymedy International BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik , mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Raymedy International BV daar vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

 

Cookies:

Raymedy International BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Claims wegens aansprakelijkheid tegen Raymedy International BV, die betrekking hebben op materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn over het algemeen uitgesloten, tenzij van Raymedy International BV opzet of grove nalatigheid kan worden aangetoond.

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. Raymedy International BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderdelen of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving, aan te vullen, te verwijderen of publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Ondanks zorgvuldige controle aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. De exploitanten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. Raymedy International BV heeft geen controle over de inhoud die er beschikbaar is en ook maakt ze deze inhoud niet tot de hare.

 

Opmerkingen betreffende copyright.

De inhoud van deze site zijn beschermd door het auteursrecht. Het gebruik ervan is alleen toegestaan voor privé-doeleinden. Elke reproductie, presentatie, transmissie, verhuur en / of lening van de website of de inhoud ervan is verboden zonder voorafgaande kennisgeving van de rechthebbende of de bron, met strafrechtelijke of civielrechtelijke gevolgen. Alle rechten voorbehouden.

 

Alsjeblieft, geen waarschuwing zonder voorafgaand contact.

Mocht de inhoud of het ontwerp van deze site in strijd zijn met de rechten van derden of wettelijke bepalingen, verzoeken wij om ons daarvan in kennis te stellen. De eliminatie van een potentiële inbreuk van deze site mag niet zonder onze toestemming en uitsluitend door ons zelf plaats vinden. Wij garanderen dat terecht beklaagde passages of afbeeldingen die inbreuk maken op privacy worden verwijderd, zonder dat de betrokkenheid van een advocaat nodig is.

 

Opmerking over het gebruik van Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( “Google”). Google Analytics maakt gebruik van. “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

De informatie die door het cookie gegenereerd is over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en om andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website operator.

De door uw browser verzonden gegevens als onderdeel van Google Analytics IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het aanpassen van uw browser software; echter, wijzen wij erop dat het dan kan voorkomen dat niet alle functies van deze site volledig beschikbaar zijn. U kunt zelf voorkomen dat het verzamelen van gegevens (incl. Uw IP-adres) wordt gegenereerd door de cookie door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar onder de volgende link en installeer deze:

Tools Google

Voor meer informatie, zie:

Google Privacy overview

Winkelwagen
Scroll naar boven