Waarom Raymedy

colorbar
weer gezond wilt worden.
Raymedy is voor wanneer
De reguliere gezondheidszorg je niet verder kan helpen
Je liever een duurzame oplossing wilt in plaatst van alleen symptoombestrijding
Je te horen krijgt dat je met je klacht moet leren leven
Je preventief wilt werken aan je gezondheid

Aan de innovaties van Raymedy is een persoonlijke zoek- en ervaringstocht vooraf gegaan van de oprichter, Mauk den Boer ( 1952): “van jongs af aan interesseerde ik me voor gezondheid en genezing. In een familie en vriendenkring waar het gewoon was om je met de vragen van het leven bezig te houden waren er geen opgelegde grenzen voor mijn zoeken, vorming van ideëen, pogingen tot verklaringen,  en het bezig zijn met de zin van het leven. Natuurlijke, spontane processen wilde ik begrijpen en ik wilde snappen welke krachten het leven tot een prachtig geheel vormen, aandrijven en bij elkaar houden. In de natuur- en milieubescherming kon ik 20 jaar lang mijn energie en ideëen over het belang van natuurlijke processen kwijt, het behoud en herstel van ecosystemen , terwijl ik als hobby proeven deed om planten en bomen met magneetveld en stroom meer weerstand te geven tegen milieuverontreinigingen. Omdat magnetisme een fundamentele natuurkracht is en de enige natuurkracht die we kunnen opwekken, veranderen, sturen en in het leven van alledag kunnen meten, vermoedde ik ongekende mogelijkheden. Mijn proeven met planten, bomen en water bevestigden dat vermoeden. Omdat toen ( 1985 – 1997) te weinig mensen belangstelling hadden, laat staan er een gezin van onderhouden kon worden, richtte ik me vanaf 1997 op het behandelen van mensen en de ontwikkeling van de methode. De groei en erkenning van Raymedy zijn de verwerkelijking van een droom: mensen zo te helpen dat ze gezonder, vitaler en bewuster worden.

Kortom, Raymedy is opgericht om de voordelen en de enorme mogelijkheden van de toepassing van licht, pulserende magneetvelden en stroom voor het stimuleren van het natuurlijke genezingsvermogen binnen ieders bereik te brengen.

Behandeling via therapeut
Bij ernstige blessures of chronische klachten of aandoeningen raden we je een bezoek aan een Raymedy therapeut aan. De therapeut gaat op zoek naar effectieve behandelfrequenties.
Zelf aan de slag?
Blessures, klachten of aandoeningen kunnen zelf behandeld worden met de PowerMe. Je therapeut maakt een behandelplan dat je  thuis uitvoert. De App geeft stap voor stap aanwijzingen.
ReadMe en PowerMe